• C-Syarikat
  • TA-Badan Amanah
  • TC-Unit Amanah/Amanah Harta Tanah
  • TR-Amanah Pelaburan Harta Tanah/Tabung Amanah Harta
  • F-Pertubuhan
  • PT-Perkongsian Liabiliti Terhad