i.  Pilih negara pejanji yang memerlukan sijil taraf
    mastautin (STM) ini
ii. Permohonan STM untuk negara Arab Saudi, Indonesia,
     Peranchis,Switzerland dan Singapura hendaklah dibuat
     secara manual menggunakan borang khas negara
     berkenaan