e-Residence@LHDNM  Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia  
  AKSES PEMOHON FOREIGN TAX AUTHORITY ACCESS
 
PERMOHONAN SIJIL TARAF MASTAUTIN UNTUK NEGARA-NEGARA YANG TIADA DALAM SENARAI NEGARA PEJANJI
PERLU DIBUAT SECARA MANUAL /
CERTIFICATE OF RESIDENCE APPLICATION FOR COUNTRIES WHICH IS NOT AVAILABLE IN THE LIST OF TREATY COUNTRIES
NEED TO BE DONE MANUALLY.
Pengunjung sehingga kini ialah  8810096